1- تهيه و تدوين نقشه راه، برنامه‌های عملياتی و رويه‌های اجرايی كانون و پیاده‌سازی و بکارگیری آن.

2- تسهیلِ دسترسی مخاطبان به بانک‌های اطلاعاتی تخصصی مورد نیاز متناسب با زمینه تخصصی فعالیت کانون.

3- ارايه خدماتِ آموزشی، پژوهشی، مشاوره‌ای و نظارتي به بنگاه‌های اقتصادی، سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادی و سایر بازیگران اصلی حوزه‌های مرتبط با زمینه فعالیت کانون.

4- کمک به رفع چالش‌های بنگاه‌های اقتصادی در زمینه تخصصی فعالیت کانون، از طريقِ بازارسازی و ایجاد فرصت بازار محصولات فناورانه و نوآورانه، و ارائه پيشنهاد طرح‌هاي زیربنایی، ملی و تجاری‌سازی به مراكز علمی و فناوری و ساير مراجع حاكميتی.

5- کمک به تدوین، توسعه، انتقال و تبادل دانش فنی و فناوری براساس نیاز صنعت کشور در زمینه تخصصی فعالیت کانون در سطوح ملی و بین‌المللی.

6- پيشنهاد اصلاح، تدوين و اعمال قوانين،‌ مقررات و سياست‌های حمايت و ارتقای توان تولید و خدمات به مراجع ذیربط.

7- تشویق و ایجاد محرک و هدایت فارغ‌التحصیلان، صاحب‌نظران و فناوران به ایجاد شرکت‌های تخصصی و دانش‌بنیان در زمینه تخصصی کانون با هماهنگی و اخذ همکاری از نهادهای ذیصلاحِ ذیربط از جمله پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد با هدف توسعه مراکز کسب و کار مبتنی بر فناوری و نوآوری.

8- رصد تحولات اقتصادی و فناوری بین‌المللی تأثیرگذار در زمینه تخصصی فعالیت کانون و اطلاع‌رسانی مناسب به مخاطبین.

9- همکاری درجهت توسعه زیرساخت‌های نوآوری (کسب استاندارد،کسب برند‌، مالکیت فکری و ...) در زمینه تخصصی فعالیت کانون.