برگزاری اولین نشست هم‌اندیشی کانون حمل و نقل ریلی شهری