اکتبر 24, 2020

برگزاری نمایشگاه

نمایشگاه جامع مدیریت شهری، صنایع ایمنی، مدیریت بحران، امداد و نجات و سیستم های حفاظتی در تاریخ ۲۹ آبان لغایت اول آذرماه ۱۳۹۹ در محل دائمی […]
سپتامبر 29, 2020

چهارمین نشست هم اندیشی کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار

چهارمین نشست هم اندیشی کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار با حضور معاون محترم نوآوری و تجاری سازی فناوری در تاریخ ۹۹/۷/۷ در معاونت علمی […]
فوریه 18, 2020

سومین نشست هم اندیشی کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار

سومین نشست هم اندیشی کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار با حضور معاون محترم نوآوری و تجاری سازی فناوری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ در معاونت علمی […]
فوریه 17, 2020

شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه برای اولین بار موفق به دریافت تندیس زرین شد

شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه به عنوان تنها واحد خدماتی برگزیده سبز استان تهران در بیست ویکمین همایش ملی واحدهای صنعتی و خدماتی سبز […]